News & EventsNews & Events - RSS

Đề án Thành phố thông minh Bình Dương năm 2020

Đề án Thành phố thông minh Bình Dương năm 2020

Ngày 22/01/2020, Ban Điều hành Thành phố thông minh đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-BĐH thực hiện Đề án Thành phố thông minh (gọi tắt là Đề án) trong...

S&T CategoriesS&T Categories - RSS

Chùm ảnh lễ trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

Chùm ảnh lễ trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

Tối 16/05, buổi Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO năm 2015 đã diễn ra tại Nhà hát lớn...

Exchange and TrainingExchange and Training - RSS

National Office in Southern Region had a working session with Korean delegation

National Office in Southern Region had a working session with Korean delegation

On November 27th 2014, in Ho Chi Minh City, within the framework of the Conference – Consulting EXPO Vietnam - Korea in 2014 from 26 – 28/11/2014,National Office in Southern...

NotificationNotification - RSS

Image libraryImage library - RSS

Website link