Khai giảng Khoá đào tạo “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” tháng 10/2017

Trong khuôn khổ Chương trình “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ  Khoa học và Công nghệ - Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Nam Bộ tại Tp. Hồ Chí Minh.

Khoá đào tạo với thời lượng 05 ngày từ ngày 20-22/10 và 28-29/10/2017, học một đun “Vai trò của các tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động R&D” giúp cho các học viên tham gia khoá học nhận diện được các tài sản vô hình trong doanh nghiệp, hiểu rõ các chức năng và nhiệm vụ của các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền tác giả để có thể cân nhắc trước khi áp dụng bảo vệ tài sản trí tuệ do doanh nghiệp tạo ra hoặc là nhượng quyền, từ đó học viên có thể nhận thức rõ ràng các hành vi quản trị cho từng đối tượng sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo quản trị có trật tự, chặt chẽ và phù hợp với luật Sở hữu trí tuệ.

Khoá học đã thu hút được hơn 30 học viên đến từ các tỉnh thành phía Nam. Với sự tham gia của Giảng viên chính là thầy Đào Minh Đức - Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ cùng với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm khác. 

 Thầy Đào Minh Đức - Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh.

Với phương pháp giảng dạy tương tác mang tính ứng dụng cao đã truyền đạt được những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất về quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, các học viên đến từ các doanh nghiệp sôi nổi thảo luận và chia sẻ mong muốn cũng như những vướng mắc thực tế doanh nghiệp đang gặp.

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo:

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.

NotificationNotification - RSS

Image libraryImage library - RSS

Website link