Trao đổi và đào tạoTrao đổi và đào tạo - RSS

Thuật ngữ “công nghệ” tại Luật Chuyển giao công nghệ

Trường hợp bản vẽ thiết kế showroom, phần mềm máy tính để quản lý, lưu trữ dữ liệu về sản phẩm, không dùng trực tiếp cho quá trình sản xuất sản phẩm thì không được coi là công nghệ. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, thoả thuận chuyển giao công nghệ...

Hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế - RSS

Giao lưu kết nối công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Giao lưu kết nối công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 05/12/2018 tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị giao lưu kết nối công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc. Đây là dịp để các doanh nghiệp Việt...

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website