Hoạt động của cụcHoạt động của cục - RSS

Cục Công tác phía Nam mở rộng hoạt động hợp tác Quốc tế

Cục Công tác phía Nam mở rộng hoạt động hợp tác Quốc tế

Trong tuần cuối tháng 3/2019, Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có các buổi làm việc với các đoàn công tác đến từ: Hoa...

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

DỰ ÁN ENHANCE

DỰ ÁN ENHANCE

Dự án ENHANCE (tên đầy đủ: strEngthening National researcH And iNnovation Capacities in viEtnam - Tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới cấp quốc gia ở Việt Nam)...

Trao đổi và đào tạoTrao đổi và đào tạo - RSS

Sổ tay hướng dẫn chỉ số đổi mới sáng tạo (Global Innovation Index-GII)

Sổ tay hướng dẫn chỉ số đổi mới sáng tạo (Global Innovation Index-GII)

Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng...

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website