Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

TP.HCM: Đặt hàng nhiệm vụ KHCN giúp đề tài không ủ 'trong ngăn kéo'

TP.HCM: Đặt hàng nhiệm vụ KHCN giúp đề tài không ủ 'trong ngăn kéo'

Việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ giúp doanh nghiệp, startup thể hiện năng lực, hạn chế tình trạng dự án, đề tài hay phải ấp ủ “trong...

Chuyên mục KH&CNChuyên mục KH&CN - RSS

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạo năng lượng mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Mới chỉ có những ý tưởng rời rạc, mô hình nhỏ, chưa có những dự án khởi nghiệp quy mô, đủ sức dẫn dắt, chi phối và phụ thuộc; hệ thống chính sách hỗ trợ chưa tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ cho “hệ sinh thái khởi nghiệp” - Đó là những nhận định, đánh giá được đưa ra tại Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT”, do Tỉnh ủy tổ chức...

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website