Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

TP. Hồ Chí Minh đầu tư phát triển công nghệ vi mạch: khả quan

TP. Hồ Chí Minh đầu tư phát triển công nghệ vi mạch: khả quan

Nằm trong Chương trình Phát triển Công nghiệp Vi mạch TP.HCM giai đoạn 2013-2020, Sáng ngày 7-6-2017 Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch TP.HCM (ICDREC ...

Trao đổi và đào tạoTrao đổi và đào tạo - RSS

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp STARTUP WHEEL lần thứ 5

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp STARTUP WHEEL lần thứ 5

STARTUP WHEEL là cuộc thi thường niên do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) khởi xướng, đồng tổ chức bởi Sở KH&CN TPHCM, Hội Doanh nhân trẻn...

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website