Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyên mục KH&CNChuyên mục KH&CN - RSS

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Khi công nghệ sinh học là “con át chủ bài”

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Khi công nghệ sinh học là “con át chủ bài”

Theo ý kiến chuyên gia, muốn phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, cần đầu tư nhiều hơn cho ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trong sản xuất....

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website