Chuyên mục KH&CNChuyên mục KH&CN - RSS

Trà Vinh ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Trà Vinh ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đạt được nhiều thành tựu trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Ðáng chú ý, việc triển khai Chương trình Nông thôn miền núi...

Trao đổi và đào tạoTrao đổi và đào tạo - RSS

Các chương trình KH&CN quốc gia: Thu hút doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN

Các chương trình KH&CN quốc gia: Thu hút doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN

Ra đời nhằm đáp ứng định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm để đổi mới công nghệ, các Chương trình KH&CN quốc gia đã đạt được những kết quả...

Hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế - RSS

Hội nghị quốc tế: Nông nghiệp và môi trường bền vững 2020 (SAE 2020)

Hội nghị quốc tế: Nông nghiệp và môi trường bền vững 2020 (SAE 2020)

Ngày 18/11, Cục Công tác phía Nam phối hợp cùng trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Quốc tế “Nông nghiệp và môi trường...

Liên kết website