Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

Cần tạo môi trường nghiên cứu khoa học trong các trường, viện

Cần tạo môi trường nghiên cứu khoa học trong các trường, viện

Trong số hơn 100 công trình KH&CN được đề nghị xét tặng, Hội đồng cấp Nhà nước đã chọn ra 9 công trình đặc biệt xuất sắc đề nghị xét...

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website