Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

Chính sách mới ưu đãi Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Chính sách mới ưu đãi Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị...

Trao đổi và đào tạoTrao đổi và đào tạo - RSS

Sổ tay hướng dẫn chỉ số đổi mới sáng tạo (Global Innovation Index-GII)

Sổ tay hướng dẫn chỉ số đổi mới sáng tạo (Global Innovation Index-GII)

Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng...

Hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế - RSS

Giao lưu kết nối công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Giao lưu kết nối công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 05/12/2018 tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị giao lưu kết nối công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc. Đây là dịp để các doanh nghiệp Việt...

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website