Danh sách các đơn vị thuộc Bộ KH&CN tại phía Nam

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Cục Công tác phía Nam

31 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 8 38 270 483

2

Trung tâm Kỹ thuật, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3)

49 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 8 38 294 274

3

Thanh Tra Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng Khu vực III

49 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

4

Văn phòng Đại diện QUACERT tại TP.Hồ Chí Minh

40 Nguyễn Hiến Lê, P. 13, Q Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

84 8 38 121 033

5

VPĐD Trung Tâm Năng suất Việt Nam – Tại TP. Hồ Chí Minh

64-66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 8 39 104 561

6

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC2)

64-66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 8 38 248 866

7

Văn phòng Đại diện Trung tâm Thông tin TĐC

64-66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 8 62 735 866

8

Chi Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam

64-66 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 8 38 258 637

9

Trung Tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh

217 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 8 38 356 568

10

Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh

8A1 Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 8 39 208 459

11

Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh

364-368 Đường Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

84 8 39 109 196

12

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Bức xạ

202A Đường 11, P. Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

84 8 38 975 922

13

Chi Nhánh Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

28 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

84 8 38 225 062

14

VP Công nhận Chất lượng phía Nam

31 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

84 8 38 270 482

15

VPĐD Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ

366A Đường Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

84 8 38 120 113

Liên kết website