Việt Nam chính thức sản xuất bộ Kit phát hiện virus SARS-CoV-2

Việt Nam có thể sản xuất 10.000 bộ Kit phát hiện SARS-CoV-2 /ngày, khi cần huy động  có thể tăng công suất lên 3 lần. Năng lực sản xuất  có thể đáp ứng nhu cầu trong nước hoặc hỗ trợ quốc tế trong tình trạng dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều nước. Ngày 5/3, Bộ Khoa học và C ...

Thông báoThông báo - RSS