Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tiếp nhận các công nghệ được chuyển giao và dự báo nhu cầu cấp thiết các lĩnh vực công nghệ cần được nghiên cứu, chuyển giao trong thời gian tới tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Additional Info

  • Cơ quan chủ trì: Cục Công tác phía Nam
  • Chủ nhiệm: TS. Vương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng
  • Thời gian thực hiện (Bắt đầu): 01/2013
  • Thời gian thực hiện (Kết thúc): 12/2014
  • Cấp đề tài/dự án: Cấp Bộ
  • Kinh phí (tr.đ): 500

Liên kết website