Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lương thực của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) thông qua việc áp dụng các giải pháp về năng suất, chất lượng.

Additional Info

  • Cơ quan chủ trì: Cục Công tác phía Nam
  • Chủ nhiệm: TS. Vương Đức Tuấn, Phó Cục trưởng
  • Thời gian thực hiện (Bắt đầu): 01/2014
  • Thời gian thực hiện (Kết thúc): 12/2015
  • Cấp đề tài/dự án: Cấp quốc gia
  • Kinh phí (tr.đ): 2.500

Liên kết website