Nghiên cứu đề xuất cơ chế và giải pháp thúc đẩy phát triển KH&CN vùng đồng bằng sông Cửu Long

Additional Info

  • Cơ quan chủ trì: Cục Công tác phía Nam
  • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Ngọc Minh, Phó Cục trưởng
  • Thời gian thực hiện (Bắt đầu): 01/2014
  • Thời gian thực hiện (Kết thúc): 12/2015
  • Cấp đề tài/dự án: Cấp Bộ
  • Kinh phí (tr.đ): 490

Liên kết website