Giải pháp ứng dụng kết quả chương trình Wisdom (hệ thống thông tin liên quan về nước để phát triển KT-KT các địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp và Bến Tre

Additional Info

  • Cơ quan chủ trì: Cục Công tác phía Nam
  • Chủ nhiệm: TS. Bùi Văn Quyền
  • Thời gian thực hiện (Bắt đầu): 01/2014
  • Thời gian thực hiện (Kết thúc): 06/2015
  • Cấp đề tài/dự án: Cấp Bộ
  • Kinh phí (tr.đ): 500

Liên kết website