Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng:

Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Ông Lê Mộng Lâm
Điện thoại: (84.8) 3827 0483
Thư điện tử: lmlam@most.gov.vn

2. Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ:

Trưởng phòng: Ông Bùi Gia Hiệp
Điện thoại: (84.8) 38 237392
Thư điện tử: bghiep@most.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Bích Ngọc
Điện thoại: (84.8) 38 237392
Thư điện tử: dtbngoc@most.gov.vn

3. Phòng Hợp tác quốc tế và Thông tin Khoa học và Công nghệ:

Phụ trách: Ông Phạm Ngọc Minh (Phó Cục trưởng kiêm nhiệm)
Điện thoại: (84.8) 3827 0484
Thư điện tử: pnminh@most.gov.vn

4. Phòng Tài vụ:

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Văn Tùng
Điện thoại: (84.8) 3822 6366
Thư điện tử: hvtung@most.gov.vn

5. Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Giám đốc: Ông Vương Đức Tuấn (Phó Cục trưởng kiêm nhiệm)
Điện thoại: (84.8) 3822 6324
Thư điện tử: vdtuan@most.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Lưu Tiến Dũng
Điện thoại: (84.8) 3822 6324
Thư điện tử: tiendung@most.gov.vn 

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Hoàng Liên 
Điện thoại: (84.8) 3822 6325
Thư điện tử: liennh@most.gov.vn 

 

 

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website