Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng:

Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Ông Lê Mộng Lâm
Điện thoại: (84.8) 3827 0483
Thư điện tử: lmlam@most.gov.vn

2. Phòng Quản lý Khoa học và Đổi mới sáng tạo:

Phó Trưởng phòng phụ trách: Bà Đỗ Thị Bích Ngọc
Điện thoại: (84.8) 38 237392
Thư điện tử: dtbngoc@most.gov.vn

3. Phòng Hợp tác và phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ:

Trưởng phòng: Ông Trần Hữu Diệp 
Điện thoại: (84.8) 3827 0484
Thư điện tử: thdiep@most.gov.vn

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Văn Tùng
Điện thoại: (84.8) 3822 6366
Thư điện tử: hvtung@most.gov.vn

5. Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Giám đốc: Ông Vương Đức Tuấn (Phó Cục trưởng kiêm nhiệm)
Điện thoại: (84.8) 3822 6324
Thư điện tử: vdtuan@most.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Lưu Tiến Dũng
Điện thoại: (84.8) 3822 6324
Thư điện tử: tiendung@most.gov.vn 

 

 

 

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website