Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Nâng cao năng suất chất lượng: Thực hành cải tiến KAIZEN

Từ ngày 29 đến ngày 30/01/2015, lớp Thực hành Cải tiến Năng suất Chất lượng đã được tổ chức tại công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn thuộc Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS). ...

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website