Hội thảo “Erobo 2 – Cùng con bước ra thế giới”.

Thư mời hội thảo  “Erobo 2 - Cùng con bước ra thế giới” .

Thời gian:  Từ 8h30 - 11h30 ngày 19 tháng 12 năm 2020

Địa điểm : Hội trường lầu 9 - Tòa nhà Trung tâm Thông tin khu vực Nam - Số 1196 đường 3/2, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung hội thảo : Giới thiệu một số phương pháp kích hoạt tư duy chủ động học tập - sáng tạo cho trẻ em; một số giải pháp chuyển đổi số kết nối nhà trường và gia đình; giải pháp ứng dụng phương pháp Homeschool với sản phẩm Erobo2 nghệ thuật và sách  Cùng bước ra thế giới” (chi tiết xem tập tin đính kèm)

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đơn vị, Quý đại biểu, Quý Phụ huynh quan tâm sắp xếp đăng ký tham dự hội thảo (file đính kèm). Vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự theo mẫu gửi kèm  trước ngày 18/12/2020  cho Ban tổ chức để được xác nhận tham dự và có sự chuẩn bị tốt nhất. 

Đăng ký thông tin xin gửi về:

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Cháu Kim Minh, ĐT: 0909002238 - Email:  minhttk@gmail.com .

Thông báoThông báo - RSS