Thông báo kêu gọi Chương trình CLIENT II đối tác quốc tế về đổi mới bền vững hợp tác với Bộ Nghiên cứu và Giáo dục CHLB Đức

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI BỀN VỮNG

  (Chương trình CLIENT II)

HỢP TÁC VỚI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

 

1. MỤC TIÊU:

Mục tiêu của Chương trình “Đối tác quốc tế về đổi mới bền vững” (Chương trình CLIENT II) nhằm hỗ trợ các đối tác quốc tế trong lĩnh vực khí hậu, môi trường và năng lượng. Chương trình đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai chương trình khung “Nghiên cứu về phát triển bền vững (FONA)”. Chương trình CLIENT II được Bộ Giáo dục và nghiên cứu (Bộ BMBF), Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức) hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển quốc tế của các công ty thương mại, các tổ chức giáo dục đại học, các đơn vị nghiên cứu ngoài trường đại học, cũng như các tổ chức địa phương và thành phố, các hiệp hội có liên quan đặt trụ sở tại CHLB Đức. Các đối tác dự án nước ngoài từ các quốc gia được lựa chọn phải đóng góp kinh phí đối ứng cho các dự án nghiên cứu chung, nguồn kinh phí đối ứng được lấy từ các quốc gia được lựa chọn triển khai các dự án nghiên cứu chung.

Chương trình CLIENT II chú trọng vào hợp tác nghiên cứu và phát triển theo định hướng nhu cầu với các quốc gia mới công nghiệp hóa và đang phát triển với những thị trường thú vị cho các nhà cung cấp công nghệ Đức. Các dự án tiềm năng tạo động lực hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các nước đối tác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả và tiết kiệm, cung cấp năng lượng an toàn, sạch và giá cả phải chăng cho tất cả bộ phận dân cư và tạo ra những tiến bộ trong bảo vệ khí hậu toàn cầu, thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai. Điều này có thể đạt được bằng cách tăng sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và năng lượng, thông qua sử dụng nguồn tài nguyên đất bền vững, hoặc thông qua việc cắt giảm lượng khí thải độc hại trong không khí, nước và đất. Các chủ đề được nghiên cứu trong dự án nên đủ quan trọng để kết quả có tác động đáng kể ở cấp địa phương và cho thấy sự liên quan đến điều kiện tương tự ở các vùng khác.

2. LĨNH VỰC HỢP TÁC

1. Khai thác kim loại màu; thu hồi nguyên tố hiếm trong phế thải khai thác; tái sử dụng tro xỉ.

2. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tại các vùng khai tác khoáng sản; giải pháp tổng hợp quản lý bãi thải quặng đuôi.

3. Thu hồi và quản lý chất phóng xạ trong khai thác kim loại màu; xử lý chất độc tự nhiên.

3. YÊU CẦU CHUNG

Các ứng viên được yêu cầu làm quen với các quy định trước khi nộp hồ sơ cho Kêu gọi này; việc nộp hồ sơ được hiểu là ứng viên đã thực hiện việc tìm hiểu và bị ràng buộc bởi các điều khoản đó.

Thông báo này mở cho các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI

Đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài ở năm tiếp theo.

  Yêu cầu cụ thể đối với nhiệm vụ Nghị định thư

Nhiệm vụ Nghị định thư cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo các quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như đáp ứng các điều kiện theo thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư. Ưu tiên những đề xuất có tính đột phá, những công nghệ tiên tiến. Ưu tiên những nhiệm vụ mà hai đối tác đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả.

Yêu cầu về sản phẩm của nhiệm vụ Nghị định thư

Các sản phẩm của nhiệm vụ NĐT phải là các sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới. Các sản phẩm của nhiệm vụ cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia với các sản phẩm dạng I, dạng II và dạng III:

- Sản phẩm dạng I phải là những sản phẩm tiên tiến, có chỉ tiêu kỹ thuật rõ ràng. Tập trung vào dây truyền công nghệ; mô hình thử nghiệm…,

- Sản phẩm dạng II ưu tiên những quy trình công nghệ tiên tiến; bộ tài liệu thiết kế; bộ tiêu chuẩn/quy chuẩn cơ sở; hướng dẫn vận hành,…

- Sản phẩm dạng III gồm ít nhất 01 bài báo đăng trên tác tạp chí thuộc danh mục Web of Science, 2 bài đăng trong kỷ yếu hội nghị trong nước hoặc quốc tế. Đào tạo được ít nhất 01 thạc sĩ hoặc góp phần đào tạo tiến sĩ (theo hướng luận văn tốt nghiệp thực hiện theo các nội dung của hợp tác nghị định thư).

5. NỘP ĐỀ XUẤT

THỜI GIAN NỘP: 25/01/2021 - 30/3/2021.

Yêu cầu về nộp hồ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và  bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

6. SỐ LƯỢNG VÀ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỀ TÀI ĐƯỢC LỰA CHỌN

03 đề tài sẽ được lựa chọn để cấp kinh phí. Sau khi nhận được thông báo, chủ nhiệm đề tài được lựa chọn trong Chương trình hợp tác hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định kinh phí theo quy định tại Điều 16, Thông tư 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

7. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

Tại thời điểm đóng Thông báo này, tất cả các đề xuất đề tài nhận được sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ. Chỉ các đề xuất được cho là hợp lệ mới được tiếp tục đưa ra xem xét đánh giá.

Quy trình đánh giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ông Đinh Viết Dũng

Chuyên viên Phòng Châu Âu và Nam Thái Bình Dương

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4. 39435376; Fax: 84-4. 39439987; E-mail: dungdv@most.gov.vn; dvdung.most@gmail.com.

Thông báoThông báo - RSS