Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chương trình Hội thảo Khoa học: "Các Chương trình KH&CN quốc gia với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam”

Chương trình Hội thảo Khoa học:

"Các Chương trình KH&CN quốc gia với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam 

Nội dung chương trình:

Thời gian

Nội dung

Buổi sáng

 

7h30 – 8h00

Đón tiếp và đăng ký đại biểu

8h00 – 8h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8h10 – 8h20

Phát biểu khai mạc hội thảo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

8h20 – 8h30

Phát biểu chào mừng hội thảo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

8h30 – 8h40

Báo cáo tham luận của Sở KH&CN Kiên Giang: Tình hình triển khai thực hiện các chương trình KH&CN quốc gia tại địa phương.

8h40 - 8h50

Tham luận: Các giải pháp thúc đẩy viện, trường, doanh nghiệp tham gia tích cực chương trình đổi mới công nghệ quốc gia (Cục Ứng dụng & Phát triển Công nghệ).

8h50 – 9h00

Tham luận: Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN).

9h00 – 9h10

Tham luận: Những vấn đề về tài chính cho hoạt động của các chương trình KH&CN quốc gia (Vụ Tài chính, Bộ KH&CN).

9h10 - 9h20

Tham luận: Quỹ đổi mới công nghệ đồng hành với yêu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp (Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia).

9h20 – 9h40

Giải lao

9h40 – 9h50

Tham luận: Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (Văn phòng Chương trình quốc gia KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ).

9h50 - 10h00

Tham luận: Tổng quan về chương trình 712: Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (Tổng cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng).

10h00 - 10h10

 Tham luận: Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương (Cục Sở hữu trí tuệ).
10h10 - 10h20  Tham luận: Tổng quan về chương trình công nghệ cao và chương trình sản phẩm quốc gia (Cục Công tác phía Nam).
10h20 - 11h50 Tọa đàm – Chủ trì: Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

11h50 - 12h00

Tổng kết hội thảo.
Buổi chiều  
14h00 – 15h00 Giới thiệu chi tiết Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và hướng dẫn xây dựng phiếu đề xuất, thuyết minh các nhiệm vụ tài trợ, bảo lãnh từ quỹ cho các doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan (Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ)
15h00 – 15h30 Giải lao
15h30 – 16h10 Tham luận của các doanh nghiệp
16h10 – 17h00 Trao đổi, thảo luận
17h00 Kết thúc

 

Ghi chú: Đề nghị quý đại biểu vui lòng đăng ký xác nhận tham dự hội thảo với Ban tổ chức trước ngày 25/5/2015 theo địa chỉ:

-  Văn phòng Cục CTPN – ĐT: 08. 38270483 - Fax: 08. 38294453;

   Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung – DĐ: 0906 316 450;

-  Sở KH&CN Kiên Giang – ĐT: 077. 3862003;

   Chị Nguyễn Trần Thiên NgaDĐ: 0123 373 4347.

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website