Hội thảo Khoa học: "Quản lý và phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN khu vực phía Nam”

Chương trình Hội thảo Khoa học: "Quản lý và phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN khu vực phía Nam

 

Chương trình dự kiến Hội thảo

Thời gian

Nội dung

Buổi sáng

 

7h30 – 8h00

Đón tiếp và đăng ký đại biểu.

8h00 – 8h15

Chiếu phim tư liệu về những thành tựu trong hoạt động nghiên cứu KH&CN

8h15 – 8h25

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

8h25 – 8h35

Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

8h35 – 8h45

Phát biểu chào mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.

8h45 – 9h00

Tham luận 1: Khoa học và công nghệ: Từ đề xuất đặt hàng đến ứng dụng (Cục Công tác phía Nam).

9h00 – 9h15

Tham luận 2: Thông tin thống kê kết quả hoạt động KH&CN phía Nam (Cục Thông tin KH&CN quốc gia).

9h15 – 9h30

Tham luận 3: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ độc lập cấp Nhà nước khu vực phía Nam, giai đoạn 2011- 2015 (Vụ KH&CN các ngành KT - KT).

9h30 – 9h45

Giải lao

9h45 – 10h00

Tham luận 4: Một số KQNC của các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết mới phát sinh tại các địa phương phía Nam được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn (Vụ Phát triển KH&CN địa phương).

10h00 – 10h15

Tham luận 5: Kết quả và hiệu quả ứng dụng của các đề tài, dự án có sử dụng Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2006- 2015 của tỉnh Lâm Đồng (Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng).

10h15 - 10h30

Tham luận 6: Chính sách và giải pháp nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống (Cục Công tác phía Nam).

10h30 – 11h30

Thảo luận (Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Lâm Đồng).

Buổi chiều  

13h30 – 13h45

Tham luận 7: Kết quả và triển vọng ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, giai đoạn 2011- 2015 (Văn phòng Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước).

13h45 – 14h00

Tham luận 8: Một số kết quả triển khai các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia trên địa bàn các tỉnh phía Nam (Văn phòng Chương trình KH&CN quốc gia).

14h00 – 14h15

Tham luận 9: Quan điểm và mô hình đột phá trong hoạt động NCKH & CGCN (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

14h15 – 14h30

Giải lao

14h30 – 14h45

Tham luận 10: Giới thiệu các kết quả điển hình và bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng thành công các kết quả NC&TK vào thực tiễn tại địa phương (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh).

14h45 – 15h00

Tham luận 11: Giải pháp lâu dài xử lý khối lượng lớn và triệt để tro xỉ than nhiệt điện (Công ty CP chế tạo máy & SXVL mới Trung Hậu).

15h00 – 15h15

Tham luận 12: Nghiên cứu ứng dụng kết quả công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật vào phục vụ sản xuất (Trung tâm CNSH TP. Hồ Chí Minh).

15h15 – 16h30

Thảo luận (Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Lâm Đồng).

16h30 – 16h45

Bế mạc Hội thảo.

Quý đại biểu quan tâm, xin vui lòng đăng ký xác nhận tham dự hội thảo với Ban tổ chức trước ngày 28/8/2015 theo địa chỉ:

-  Văn phòng Cục CTPN – ĐT: 08. 38270483 – Fax: 08. 38294453;

   Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung – DĐ: 0906 316 450;

-  Sở KH&CN Lâm Đồng – ĐT: 063.3821377;

   Chị  Vũ Thị TháiDĐ: 0917937767

 

 

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website