Đăng ký chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên Bang Đức và Bộ Khoa học và Công nghệ

Được sự ủy quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Cục công tác phía Nam - Bộ KH&CN được giao làm đầu mối triển khai chương trình CLIENT II tại khu vực phía Nam. Chương trình này nằm trong khuôn khổ chương trình “Nghiên cứu phát triển bền vững (FONA3)” do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên Bang Đức (BMBF) tài trợ. Chương trình CLIENT II với nội dung “ hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo bền vững”, nhằm hỗ trợ các đối tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường và năng lượng. Client II bao gồm các gói công nghệ và dịch vụ (dự kiến) triển khai tại Việt Nam tập trung vào 5 lĩnh vực chủ yếu là:

  1. Sử dụng hiệu quả tài nguyên và các công nghệ sử dụng tài nguyên bền vững.
  2. Quản lý nước.
  3. Bảo vệ khí hậu/năng lượng hiệu quả.
  4. Thích ứng với biến đổi khí hậu.
  5. Quản lý đất đai.

CLIENT không chỉ là hợp tác song phương giữa Việt Nam và Đức mà chương trình còn hợp tác với 30 nước trên thế giới trong giai đoạn từ 2016-2023, kinh phí do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên Bang Đức tài trợ là 100 triệu EURO. Thông tin chi tiết các điều kiện kiên quyết để cung cấp tài chính cho chương trình CLIENT II được nêu trong Phụ Lục 1.

Các doanh nghiệp, viện, trường có các đề tài, dự án liên quan đến các lĩnh vực trên, quan tâm đến chương trình Client II vui lòng đăng ký tham gia theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Điền vào mẫu đăng ký (Mẫu 01 đính kèm)

Bước 2: Gửi đề án đăng ký về: Phòng Hợp tác Quốc tế và Thông tin - Cục Công tác phía Nam, địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian nhận đăng ký trước ngày 31/5/2016 (tính theo dấu bưu điện).

Bước 3: Cục Công tác phía Nam sẽ lựa chọn, xem xét các đề án thích hợp và phối hợp với đối tác BMBF, tạo điều kiện để hai bên có thể kết nối, hợp tác hiệu quả. Thời gian công bố danh sách các đề tài được lựa chọn sẽ được thông báo trên website của Cục vào ngày 10/6/2016

*** Lưu ý: Các đơn vị cần chuẩn bị trước bản đề án bằng tiếng Anh để khi đề án được lựa chọn, Cục công tác phía Nam sẽ tổng hợp và gửi đến cơ quan quản lý dự án của Bộ BMBF trước ngày 30/6/2016.

PHỤ LỤC 1:

Các điều kiện kiên quyết để cung cấp tài chính cho dự án gồm:

  • Yêu cầu cần thiết rõ ràng và sự liên quan cho nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.
  • Chứng minh đủ nguồn vốn tự có của các đối tác hợp tác tại Việt Nam.
  • Sự tham gia tối thiểu của một viện hoặc một vài viện nghiên cứu tại Việt Nam: ưu tiên các viện nghiên cứu hoặc các công ty có các hoạt động nghiên cứu và phát triển độc lập và ít nhất 1 đơn vị quản lý quyết định thực hiện dự án hoặc các viện hàn lâm khác có thể bao gồm trong các thành phần này mà không tham gia các hoạt động nghiên cứu nhưng có lưu tâm đến cơ hội cho thương mại hóa bền vững.
  • Biên bản ký kết với các bên hợp tác liên quan đến các quyền và trách nhiệm trong dự án hợp tác song phương, khả năng, điều kiện, điều khoản của hợp tác, các thu thập dữ liệu, quy trình công bố… (để ký kết, ít nhất 6 tháng sau khi công bố dự án).

Mọi thắc mắc xin liên hệ Anh Trần Đình Hòa, Cục công tác phía Nam, ĐT: 083.827.0484, Email: hoa05032003@gmail.com

Thông tin chi tiết được cung cấp trên website:  https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung.php?B=1123.

Download tài liệu gửi kèm theo đường dẫn: https://drive.google.com/open?id=0B_Yo6CBRXKJESG9TbDdYQm1oWW8

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website