Thông báo Chương trình CLIENT II

Kính gửi: Quý đơn vị
Cục Công tác phía Nam xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị đã quan tâm đến Chương trình  "CLIENT II - Hợp tác Quốc tế về đổi mới sáng tạo bền vững" của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên Bang Đức (BMBF). Hiện nay, Cục đã nhận được tổng cộng 25 đề xuất, bao gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp, Thủy lợi, xử lý môi trường, tiết kiệm năng lượng ... ( theo danh mục đính kèm). Các đề tài trên đã được Cục Công tác phía Nam chuyển cho Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ KH&CN) tiếp nhận. Vụ Hợp tác Quốc tế sẽ trực tiếp hỗ trợ các đơn vị triển khai các thủ tục tiếp theo.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Anh Trần Văn Hưng  – Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ KH&CN. ĐT: 04.39435376.
- Danh sách các đề tài đăng ký chương trình CLIENT II
- Chi tiết về chương trình CLIENT II vui lòng tham khảo theo đường dẫn sau: 
Trân trọng ./

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website