Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

THƯ MỜI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Đơn vị, Doanh nghiệp

Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ Khoa học và Công nghệ (STAS) - Cục công tác phía Nam – Bộ KH&CN phối hợp vớiĐại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) và Viện Thực phẩm Châu Á Thái Bình Dương (APIFP) tổ chức Hội nghị quốc tế về An ninh lương thực và Phát triển bền vững năm 2017 (ISFS 2017).

Mục tiêu của Hội nghị là tạo sự gắn kết các nhà khoa học, các doanh nghiệp, và các đơn vị sự nghiệp có cùng mối quan tâm. Song song đó, các kết quả nghiên cứu gần nhất của các đồng nghiệp cũng được công bố và được trao đổi nhằm mục đích mở rộng kết nối, tạo cơ hội trao đổi học tập lẫn nhau, thiết lập mạng lưới tổ chức để hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm an toàn và có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Hội nghị quốc tế về An ninh lương thực và Phát triển bền vững năm 2017 được tổ chứcvào thời gian từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Các chủ đề của Hội nghị ISFS 2017gồm:

•   Lương thực và phát triển dân số tại châu Á

•   Khoa học trong cải thiện về an ninh lương thực

•   Nông nghiệp bền vững

•   An toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm

•   Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực

•   Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm

•   Xu hướng tương lai trong sản xuất thực phẩm

•   Chính sách trong cải tiến chuỗi cung ứng thực phẩm

Trong khuôn khổ Hội nghị đồng thời diễn racác hoạt động sau:

•   Ngày 22/11/2017: Hội thảo Châu Á về Probiotics lần 4

•   Ngày 23/11/2017:Hội nghị quốc tế về An ninh lương thực và Phát triển bền vững 2017

•   Ngày 24/11/2017:Tham quan trang trại tôm

•   Ngày 25/11/2017:Khóa tập huấn: Đánh giá rủi ro trong Công nghiệp Thịt và Thủy sản

Để tổ chức Hội nghị ISFS 2017 thành công, không thể thiếu được sự tham dự và đóng góp của quý đồng nghiệp và các bạn có quan tâm đến các chủ đề này.Vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 20/11/2017 và gửi bài tham dự (có tóm tắt- Abtract)trước ngày 30/10/2017. Tất cả các bài sẽ được phản biện, xác nhậnvà đăng trên các tạp chí chuyên ngành (ISSN) sau Hội nghị(đăng ký online).

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại website http://isfs2017.iuh.edu.vn

Trân trọng cảm ơn./.

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

 

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website