Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tổ chức Hội nghị khoa học “Tác động của Môi trường, Lao động và Dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng” năm 2018

Năm 2018 đã được Chính phủ thống nhất là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cới chủ đề năm là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Đồng thời góp phần cụ thể hóa các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thực hiện với mục đích đẩy mạnh các hoạt động KH&CN trong thanh niên, duy trì bồi dưỡng và phát huy nguồn lực, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh niên nhằm đóng góp thiết thực trong việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghiên cứu khoa học. Với sự chủ trì của Cục Công tác phía Nam-Bộ KH&CN, Trung tâm phát triển KH&CN Trẻ Thành Đoàn Tp.Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch xây dựng kế hoạch dự thảo về các nội dung trong lĩnh vực sáng tạo, ứng dụng KH&CN nhằm phục vụ xã hội mà trong đó con người là trung tâm của mọi sự phát triển, cụ thể là trong các lĩnh vực Môi trường, Lao động và Dinh dưỡng nhằm nâng cao sức khỏe và tư duy sáng tạo của cộng đồng nhất là tầng lớp thanh niên, trí thức và khoa học trẻ.

Chi tiết vui lòng tham khảo theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/open?id=1BElwRxv5W4IA8PhJrc0_S4oF4hJIAwr8

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website