Tây Nguyên: Cập nhật xu hướng và nhu cầu công nghệ phục vụ phát triển bền vững

Chiều ngày 25-11, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp với chủ đề "Cập nhật xu hướng và nhu cầu công nghệ phục vụ phát triển bền vững". Đến dự có ông Nguyễn Hồng Sơn-Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương; ông Trần Văn Tùng-Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương; tổ chức các doanh nghiệp, các diễn giả trong và ngoài nước.

Phiên thảo luận thứ nhất với nội dung cập nhật xu hướng và nhu cầu công nghệ phục vụ phát triển bền vững. Tại đây, Các diễn giả đã nêu lên vai trò định hướng của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ; xu hướng nhu cầu công nghệ phục vụ phát triển bền vững của doanh nghiệp; công nghệ mới phục vụ phát triển bền vững; tiềm năng và nhu cầu ứng dụng công nghệ tại địa phương. Các diễn giả cũng tập trung trao đổi các công nghệ mới có tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam, đặc biệt công nghệ phát triển bền vững.
Theo số liệu thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện nay, số lượng doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ chiếm đến 98% nên nhận thức và nguồn lực để đổi mới công nghệ còn hạn chế. Vì vậy, qua khảo sát, còn đến 21% doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu và chỉ có 6% sử dụng công nghệ Châu Âu. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhận thức của các doanh nghiệp đã có xu hướng cải thiện hơn, tập trung theo hướng cân bằng trong phát triển kinh tế và mục tiêu bảo vệ môi trường.
 
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn lưu ý, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 với những tác động nhanh, mạnh, khó lường đối với nền kinh tế, các doanh nghiệp cần phải đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới công nghệ để phát triển. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp nhận nhu cầu công nghệ phù hợp với những thể chế phù hợp, gắn với phát triển bền vững, giúp cho cuộc sống của con người tốt hơn. 
 
Phiên thảo luận thứ 2 có chủ đề chính sách và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Tham gia thảo luận, các diễn giả đã trình bày về định hướng, chính sách và các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp từ cơ quan quản lý, giải pháp hỗ trợ tài chính Ngân hàng, hỗ trợ nâng cao năng lực và kết nối thị trường từ góc nhìn của các tổ chức quốc tế. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm và khuyến nghị chính sách từ góc nhìn quốc tế. Từ đó, đóng góp ý kiến để huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nhằm đẩy mạnh, phổ biến hoạt động đổi mới công nghệ trong cộng đồng doanh nghiệp.
 
Về phía tỉnh Gia Lai, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lưu Trung Nghĩa cho biết: Gia Lai là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và định hình được các loại cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng. Để thực hiện đổi mới công nghệ trên diện rộng, tỉnh Gia Lai lấy doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, từ đó đưa ra những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ như: miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ tài chính về ứng dụng chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm theo đề án hỗ trợ giai đoạn 2019-2023. Đồng thời, tỉnh Gia Lai đang xây dựng, hoàn thiện các chương trình hỗ trợ cụ thể và ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, dự án sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao …
 
Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã, đang quyết liệt chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, tham gia vào các chương trình công nghệ mà bộ phận công nghệ đã triển khai. Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng nhấn mạnh, diễn đàn đối thoại doanh nghiệp hôm nay là cơ hội kết nối của các doanh nghiệp, các trường Đại học với các công nghệ đã có trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, chúng ta cần tận dụng tốt cơ hội để có thể nhận và chuyển giao các công nghệ phù hợp với Việt Nam từ các nước ngoài để phát triển nền kinh tế nước nhà.

Techfest 2020

Liên kết website