Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”

Nhằm đầy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, cổ vũ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc sống, nhân Ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh” nhằm giúp các tổ chức, cá nhân hiểu biết về Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, về thông điệp mà tổ chức WIPO đưa ra, đồng thời vận động, khuyến khích trong phong trào đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Buổi tọa đàm tập trung thảo luận và trao đổi về ý nghĩa của thông điệp “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh” nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020; những cơ chế nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và khuyến khích đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới; những giải pháp để để đẩy mạnh, khuyến khích phát triển trong hoạt động sáng tạo và đổi mới sáng tạo, nhất là đối với các doanh nghiệp; sự tiên phong đổi mới sáng tạo của các Trường Đại học đối với sở hữu trí tuệ trong tương lai xanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ; các giải pháp bảo vệ các sản phẩm trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ đã và đang được triển khai trong các trường Đại học trên địa bàn tỉnh và những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ…

 

Liên kết website