Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạo năng lượng mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Mới chỉ có những ý tưởng rời rạc, mô hình nhỏ, chưa có những dự án khởi nghiệp quy mô, đủ sức dẫn dắt, chi phối và phụ thuộc; hệ thống chính sách hỗ trợ chưa tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ cho “hệ sinh thái khởi nghiệp” - Đó là những nhận định, đánh giá được đưa ra tại Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT”, do Tỉnh ủy tổ chức vào 24/6. Các diễn giả tham gia hội thảo đã đưa ra nhiều ý tưởng, điểm danh một số lĩnh vực cần được tập trung để ươm mầm khởi nghiệp.

HỆ SINH THÁI ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH

Điểm lại hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh cho biết: Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bước đầu, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành, với các dự án khởi nghiệp sáng tạo, có ứng dụng KH-CN, khai thác được tài sản trí tuệ, cũng như các mô hình kinh doanh mới. 

Tuy nhiên, chưa có nhiều DN khởi nghiệp sáng tạo lớn mạnh, môi trường khởi nghiệp chưa thực sự năng động; cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp còn mới trong giai đoạn bắt đầu… Trong bối cảnh phát triển không ngừng, các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại BR-VT lại đang đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức. 

Báo cáo của Sở KH-CN cho biết, toàn tỉnh hiện có 9.406 DN đang hoạt động, trong đó DNNVV chiếm 98%, nhưng chỉ có 70 DN khởi nghiệp sáng tạo. Trong khi đó, nhiều thanh niên, DN trẻ có ý tưởng, dự án ứng dụng công nghệ cao, có mô hình kinh doanh mới, khả thi và sẵn sàng để khởi nghiệp nhưng họ chưa nhận được sự hỗ trợ nhiều để khai thác, phát triển, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh.

Để hỗ trợ phát triển cho cộng đồng DN, thời gian qua, tỉnh BR-VT đã tích cực xây dựng chính sách, tạo nên một môi trường tốt về mặt thể chế như: Ban hành đề án hỗ trợ DNNVV; chương trình KH-CN hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; thành lập Trung tâm Việc làm và khởi nghiệp Đại học BR-VT, CLB Hỗ trợ khởi nghiệp ĐH BR-VT, Vườn ươm Khởi nghiệp Thanh niên Bà Rịa, HTX Khởi nghiệp xanh, Không gian làm việc chung V-Office; thành lập Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT... Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh CCTTHC trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến DN để hỗ trợ và thúc đẩy DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sớm gia nhập thị trường với thời gian và chi phí thấp nhất. Sở KH-CN cũng thiết lập mạng lưới liên kết; mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp; tìm kiếm và giới thiệu, kết nối đối tác kinh doanh, nhà đầu tư cho dự án, DN khởi nghiệp…

Năm nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mong muốn của tỉnh là hình thành nhiều dự án khởi nghiệp, nhiều dự án đổi mới sáng tạo thành công với các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như: Công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Để hiện thực hóa được mục tiêu trên, BR-VT cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục duy trì và có cách làm mới cho các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với lĩnh vực, ngành nghề có thế mạnh của tỉnh; bảo đảm cho hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương phát triển bền vững bằng cách thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực tài chính, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo nhân lực và thu hút nhân lực chất lượng cao; kết nối, liên kết với các tổ chức khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế.