Thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy, dòng Rip tại khu vực Bãi Sau TP Vũng Tàu

Ngày 12/5, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng Rip tại khu vực Bãi Sau TP Vũng Tàu”. Chủ tịch hội đồng là ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Dự án do PGS.TS. Mai Văn Công làm chủ nhiệm, Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam – Hà Lan là cơ quan chủ trì.

Mục tiêu của dự án là phân tích, lựa chọn, xây dựng thử nghiệm và chuyển giao công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng Rip và hệ thống giám sát bãi biển trực tuyến nhằm trợ giúp công tác cứu hộ, nâng cao hiệu quả cứu hộ an toàn bơi cho du khách tắm biển tại khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu. Cụ thể, dự án thử nghiệm triển khai hệ thống giám sát, phát hiện cảnh báo sớm ao xoáy/dòng Rip cho 1km bãi tắm thuộc khu vực Bãi Sau; từ đó đánh giá hiệu quả, sự phù hợp và lập kế hoạch triển khai toàn diện ứng dụng công nghệ cảnh báo ao xoáy RIP-FEWS cho toàn bộ khu vực Bãi Sau. Đây là một hệ thống tích hợp các công nghệ thành phần, bao gồm hệ thống phần mềm, hệ thống phần cứng, hệ thống tương tác người dùng và hiển thị thông tin

Sau 1,5 năm thực hiện, dự án đã phân tích và luận giải được khả năng ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện ao xoáy/dòng Rip trong điều kiện Việt Nam nói chung và TP Vũng Tàu nói riêng; phân tích và khái quát hóa được các tính chất, các đặc trưng cơ bản, quy luật hình thành và di chuyển theo thời gian của ao xoáy; Thiết lập được hệ thống thử nghiệm cảnh báo ao xoáy; giải đoán video camera và cài đặt vào máy tính trạm, chạy thử nghiệm phát hiện ao xoáy thành công; Vận hành thành công hệ thống thử nghiệm cảnh báo ao xoáy…

Dự án được triển khai và thực hiện sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro cho du khách tắm biển khu vực Bãi Sau, nâng cao nhận thức cộng đồng và du khách về vấn đề ao xoáy, quảng bá hình ảnh thành phố Vũng Tàu với các bãi tắm biển đẹp và an toàn. Điều này có tác động rất tích cực đến xây dựng hình ảnh một thành phố biển du lịch an toàn, góp phần đẩy mạnh kinh tế du lịch và dịch vụ, góp phần đảm bảo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội. Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện dự án theo góp ý của Hội đồng./.

Liên kết website