Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SKHCN ngày 21/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh V/v ban hành Kế hoạch Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020.

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo tiềm năng giải quyết các vấn đề trong chuỗi cung ứng ngành khai thác và chế biến hải sản (từ công nghệ đánh bắt, giải pháp tàu thuyền, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, chế biến, thị trường đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản) có khả năng phát triển thành các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ tốt.

Các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có giải pháp đổi mới sáng tạo, công nghệ áp dụng (sau đây gọi chung là các giải pháp) cho các công đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng ngành khai thác và chế biến hải sản nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại hiện nay, nhằm nâng cao chuỗi giá trị ngành khai thác và chế biến hải sản và đảm bảo sự bền vững của ngành cũng như của môi trường. Tất các các lĩnh vực liên quan giải quyết các vấn đề còn tồn tại hiện nay trong ngành khai thác và chế biến hải sản, tập trung vào các lĩnh vực chính: khai thác, bảo quản sau thu hoạch, chế biến, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản…  Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 20/11/2020.

Chi tiết thông tin tại đây

➤ Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT

➤ Địa chỉ: Số 04 Xuân Diệu, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

➤ Email: startup.brvt@gmail.com

➤ Website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn/

➤ Hotline: 0254.650.1999 | 0977337792.

 

Liên kết website