Hướng đến một thành phố sống tốt hơn- Thành phố thông minh

Diễn đàn có bài phát biểu chính của ông Richard A.Levao, Hiệu trưởng Trường Đại học Bloomfield (Hoa Kỳ) với chủ đề về những thách thức cho thành phố thông minh. Theo ông Richard A.Levao một thành phố thông minh tất yếu sẽ phải hướng vào để giải quyết các vấn đề về xã hội, dân số trong đó đặc biệt là vấn đề của những người nhập cư.

Phương pháp tiếp cận nền tảng đô thị không chỉ áp dụng cho đô thị thông minh mà cần cả cho cách mạng công nghiệp 4.0 để giúp quản lý đô thị hiệu quả, đạt được đô thị bền vững. Theo ông Deog-Seong Oh cần tạo ra nhiều nền tảng cho các chức năng của đô thị đó là dịch vụ; tăng cường tính bền vững, tăng cường giá trị thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống…; cần nhóm chuyên gia tiến hành công việc ban đầu, có sự hợp tác của đối tác trong nước và nước ngoài, để họ hiểu rõ vấn đề, điều kiện và cùng tìm ra giải pháp cho phát triển đô thị…

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu là sáng kiến chung giữa UNESCO, WTA và thành phố Daejeon nhằm thúc đẩy sự đổi mới về văn hóa dựa trên nền tảng khoa học và kỹ thuật. Được hình thành từ năm 2014 và được tổ chức thường niên nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Diễn đàn năm nay sẽ thảo luận các vấn đề chiến lược và chính sách về cách vận hành, hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố như một công cụ quan trọng để phát triển bền vững cũng như ra đưa ra các đề xuất hướng phát triển trong tương lai với chủ đề: "Hướng đến một thành phố sống tốt hơn: Thành phố thông minh".

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website