HỘI THẢO KHOA HỌC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO “ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ ”

Ngày 26/4/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến dự thảo “ Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử ” với mục tiêu khắc phục các tồn tại của các quy định hiện hành như: Thời hạn xử lý giấy phép, thời hạn giấy phép, thẩm quyền cấp giấy phép; Các quy định về điều kiện còn chung chung.

Hội nghị đã có 3 báo cáo chính: Sự cần thiết, quá trình xây dựng, hoàn thiện và nội dung chính của Nghị định; Quy định về điều kiện cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong dự thảo Nghị định; Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trong dự thảo Nghị định.

Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến phát biểu với những nội dung về: Tính khả thi, khó khăn khi thực hiện các điều kiện đã quy định; Điều kiện lỏng/chặt-hài hòa giữa mục tiêu an toàn, an ninh và hiệu quả kinh tế; Điều kiện về nhân lực; Điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh; Quy định về thời hạn xử lý hồ sơ, thời hạn xử lý hồ sơ, thời hạn giấy phép, giấy đăng ký, chứng chỉ; Một số loại hình dịch vụ tại Luật Năng lượng Nguyên tử (tại Điều 68); Thẩm quyền cấp phép.

Thay mặt chủ trì Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân đã tổng kết buổi Hội thảo và ghi nhận những góp ý kiến của các đại biểu tham dự./.

Nguồn:  Cục Công tác phía Nam