Bảo hộ và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh mới

Ngày 10/10/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) tổ chức Hội thảo “Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Tại Hội thảo các chuyên gia và các diễn giả đã nêu lên sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến phát triển kinh tế xã hội và hệ thống SHTT tại Việt Nam; Thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về quyền SHCN tại Nhật Bản hiện nay; Bảo hộ và sử dụng có chiến lược quyền SHTT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Thách thức và giải pháp đặt ra cho Hệ thống SHTT của Việt Nam để thích ứng cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư; Những nỗ lực của Nhật Bản trong thực thi quyền SHTT trong môi trường số; Những khó khăn, thách thức trong thực thi quyền SHTT trong môi trường số tại Việt Nam.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT phát biểu tại Hội thảo.

Về phía Cục Sở hữu trí tuệ ông Nguyễn Văn Bảy-Trưởng phòng pháp chế và chính sách Cục SHTT đề cập đến một số nội dung cần quan tâm là  nâng cao năng lực của cơ quan SHTT trong việc xử lý đơn đăng ký các đối tượng mới; Đặc biệt là các công nghệ blockchain, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, phải thúc đẩy hợp tác về bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở quy mô khu vực nói riêng và toàn cầu nói chung.Việc thực thi quyền SHTT trong môi trường số sẽ trở nên khó khăn hơn, vì vậy các chính sách cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để vừa không ngăn cản sự phát triển KH&CN, vừa đảm bảo được an ninh, bảo mật và đảm bảo quyền SHTT được bảo hộ.

Ông Takeyuki Maegawa đại diện tập đoàn MITSUBISHI đưa ra ý kiến về bảo hộ, sử dụng và xây dựng chiến lược toàn cầu hóa về SHTT để đạt được mức tăng trưởng mạnh nhờ vào SHTT. H iện số lượng bằng độc quyền sáng chế MITSUBISHI tính đến thời điểm năm 2018 là 4,348; Số lượng bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 367 bằng.

Giáo sư Mitsuyyoshi Hiratsuka đến từ Trường Đại học Tokyo-Khoa Khoa học nêu vấn đề nỗ lực của Nhật Bản trong thực thi quyền SHTT trong môi trường số trong thời đại CMCN 4.0 là xác định vai trò của nó như một công cụ nhằm đạt lợi thế cạnh tranh trên thị trường tự do và công bằng cách nhìn vào mô hình kinh doanh của công ty đó. Kinh nghiệm xử lý các vụ tranh chấp về sáng chế; Thiết lập môi trường thực thi thông suốt hỗ trợ cho việc phát triển công nghiệp; Triển vọng cho các chiến lược SHTT trong thời đại CMCN 4.0.

Đại diện JPO, ông Manabu Niki cho rằng, sự kết nối giữa SHTT và các ngành công nghiệp bởi Hệ thống SHTT đã và đang hỗ trợ cho sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp. Để ứng phó với CMCN 4.0, các cơ quan SHTT cần có kế hoạch hành động sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) cho từng giai đoạn từ sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu. Hiện JPO cũng đang đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN thông qua các tuyên bố chung về SHTT giữa Nhật Bản – ASEAN và kế hoạch hành động về SHTT năm 2019 giữa Nhật Bản – ASEAN. Với Việt Nam, JPO cũng đẩy mạnh hợp tác song phương Chương trình thẩm định nhanh PPH, trao đổi thẩm định sáng chế; Hỗ trợ hệ thống CNTT,…

Kết thúc buổi Hội thảo, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho hệ thống SHTT là phải được xây dựng và vận hành thật sự hiệu quả, kiến tạo cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ.

 

 

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website