Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu, làm chủ công nghệ phục vụ chính phủ điện tử

Ngày 26/5/2017, tại TP.Hồ Chí Minh, Văn phòng Chương trình trọng điểm cấp nhà nước đã tổ chức Hội thảo: "Giới thiệu Chương trình KC.01/16-20 và định hướng triển khai chương trình trong năm 2017-2018" nhằm giới thiệu mục tiêu, nội dung, các sản phẩm dự kiến… của Chương trình trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 tới các nhà khoa học trên cả nước.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao (Bộ KH&CN) Đào Ngọc Chiến cho biết, Chương trình KC.01/16-20 “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử” có mục tiêu chính là nghiên cứu làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, phục vụ hoạt động chính phủ điện tử có trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới theo tinh thần của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm chương trình sẽ kiến nghị mở rộng các đề xuất nhiệm vụ đề tài/dự án thuộc lĩnh vực khác để phục vụ quản lý nhà nước và được triển khai trực tuyến.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Chủ nhiệm Chương trình KC.01/16-20 cho biết, các công nghệ mà Chương trình hướng tới là: xử lý dữ liệu lớn, điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia, giải pháp và nền tảng xây dựng cổng thông tin điện tử kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống phần mềm lõi cho phát triển dịch vụ công, xây dựng đô thị thông minh, thiết bị mạng viễn thông, thiết bị giám sát và cảnh báo an ninh mạng... Mục tiêu Chương trình phấn đấu 80% số đề tài/dự án triển khai được ứng dụng trực tiếp vào thực tế, giúp thay thế cho việc mua sắm các sản phẩm, thiết bị từ nước ngoài.

Hiện tại Bộ KH&CN đã phê duyệt một số Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình KC.01/16-20. Các tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN. Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website