Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vùng Đông Nam bộ lần thứ XIV

Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vùng Đông Nam bộ lần thứ XIV vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị nhằm đánh giá hoạt động KH&CN của các địa phương trong vùng trong giai đoạn 2015-2017, đồng thời bàn giải pháp phát triển cho giai đoạn tới.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc; lãnh đạo các tỉnh, thành Đông Nam bộ, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Giai đoạn 2015 – 2017, vùng Đông Nam Bộ đã triển khai hơn 1.000 nhiệm vụ, dự án KH&CN cấp tỉnh. Trong đó, tỉ lệ các đề tài ở lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ chiếm 32,3%; Y - dược 20%; Khoa học nông nghiệp 19%; Khoa học Xã hội 15,7%; Khoa học Nhân văn 6,6%; Khoa học tự nhiên 6,4%. Các địa phương trong Vùng đã dành khoảng 65-70% kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu triển khai, phát triển công nghệ với tỷ lệ ứng dụng sau nghiệm thu đạt khoảng 70-75%. 

Theo thứ trưởng Phạm Công Tạc - liên kết vùng Đông Nam Bộ cần được thực hiện để giải quyết từ những vấn đề đơn giản nhất như chia sẻ thông tin hoạt động, nhiệm vụ nghiên cứu, đầu tư nguồn lực…Trong những năm qua, các Sở KH&CN vùng Đông Nam Bộ đã có trao đổi, tham khảo, học tập kinh nghiệm của nhau về quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực hoạt động KH&CN, một số hoạt động liên kết, hợp tác trong công tác quản lý và triển khai hoạt động KH&CN trong vùng, như: Đồng Nai ký kết thỏa thuận hợp tác với các trường đại học trên địa bàn TPHCM về hợp tác phát triển KH&CN tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; Phối hợp xây dựng chăn nuôi áp dụng tiêu chuẩn VietGAP cung cấp cho thị trường TPHCM, tạo chuỗi liên kết trong công tác thực hiện Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn”.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, song bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần khắc phục.Theo ông Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN - hoạt động liên kết vùng về hoạt động KH&CN ở các địa phương vùng Đông Nam Bộ còn thiếu cơ chế chỉ đạo, sự chia sẻ đồng bộ đã làm cho các cam kết trở lên mờ nhạt khi thực thi.  ông Đà đề xuất 6 giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết vùng: Xây dựng cơ chế hợp tác tăng cường liên kết hoạt động KH&CN của vùng trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh của mỗi tỉnh và toàn vùng; Xây dựng mô hình liên kết trong hoạt động nghiên cứu và phát triển để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất và sản phẩm phù hợp với đặc thù và thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ, đảm bảo tính liên kết vùng; Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đông Nam Bộ; Thực hiện tốt công tác quản lý một số lĩnh vực KH&CN có tính chất đặc thù của vùng; Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và chuyển giao cơ sở dữ liệu cho vùng Đông Nam Bộ; Nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cần quan tâm trước mắt để giải quyết vần đề vùng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KH&CN của Vùng trong thời gian tới.Thứ trưởng Phạm Công Tạc đề nghị, ngoài việc thực hiện liên kết vùng để giải quyết những việc đơn giản, các Sở KH&CN cần đề xuất những vấn đề khó khăn nhất hiện nay mà địa phương, vùng đang vướng mắc, cần phải tập trung giải quyết.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.

 

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website