Hội nghị giao ban vùng Tây Nam Bộ lần thứ XXV: liên kết phát triển KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 27/7, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Giao ban Khoa học và Công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH&CN các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2018 và định hướng hoạt động KH&CN giai đoạn tới.

Theo báo cáo Vụ phát triển KH&CN địa phương, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ KH&CN, Lãnh đạo các tỉnh và các Sở KH&CN trong Vùng, hoạt động KH&CN đã có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và ngày càng khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH của từng địa phương và của cả vùng như: Các Sở KH&CN trong Vùng đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua việc triển khai thực hiện các Chương trình: Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Đồng thời qua đó cũng đã vận động, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh;...

Với Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, trong đó đã xác định rõ một số mục tiêu kinh tế được đặt ra đối với vùng ĐBSCL. Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu về hoạt động KH&CN với các nội dung quan trọng về: phát triển đa dạng tiềm lực KH&CN; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, trước hết là trong nông nghiệp; tăng cường đổi mới công nghệ để phát triển các sản phẩm chủ lực; gắn kết giữa đào tạo - nghiên cứu - sản xuất - chuyển giao một cách có hiệu quả; Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 12/2/2014 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 6/4/2016 ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển KT-XH vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020.

Trên cơ sở các định hướng lớn đối với nhiệm vụ phát triển KH&CN của Quốc gia (tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020); bám sát các nội dung trọng tâm về KH&CN, hoạt động KH&CN của Vùng trong giai đoạn 2018 – 2020.

Hoạt động KH&CN chung cho cả Vùng: Liên kết giữa các địa phương trong việc lựa chọn các chương trình, dự án KH&CN tập trung phục vụ cho tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn và nước biển dâng (theo hướng tăng diện tích nuôi trồng thủy sản và cây ăn trái, giảm diện tích trồng lúa); liên kết phát triển sản xuất có tính chất lan tỏa trên địa bàn các địa phương trong Vùng và gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Lựa chọn, nhân rộng một số mô hình chuỗi giá trị các mặt hàng nông nghiệp có giá trị gia tăng cao (tôm, cây ăn trái, lúa gạo chất lượng cao); mô hình điểm chuyên canh và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh; xây dựng các chương trình liên kết giữa các Sở KH&CN trong vùng trong việc hình thành và phát triển sản xuất một số sản phẩm của Vùng dựa vào KH&CN; Xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin về tài nguyên và môi trường, tình hình biến đổi khí hậu và các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của Vùng và các địa phương.

Đối với hoạt động KH&CN của từng địa phương: Xác định danh mục và triển khai thực hiện các chương trình, dự án KH&CN liên kết trên địa bàn. Chủ động cân đối nguồn vốn thuộc phạm vi quản lý đối với các chương trình, dự án để đảm bảo thực hiện có hiệu quả; Phối hợp các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xác định các chương trình dự án liên kết phát triển sản xuất, vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến sản phẩm; hỗ trợ các doanh nghiệp vào chuỗi giá trị sản xuất khi triển khai các chương trình, dự án liên kết trên địa bàn; Ưu tiên cho phát triển doanh nghiệp KH&CN của từng địa phương theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, nhất là việc tạo ra sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị cao; tăng cường tiềm lực cho hệ thống đánh giá chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, để thực hiện được những giải pháp liên kết vùng, cần có một kế hoạch, Chương trình liên kết cụ thể với sự chỉ đạo của Bộ KH&CN để tránh lãng phí trong đầu tư trang thiết bị và trùng lắp trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chia sẻ với nhau về tiềm lực, nhiệm vụ KH&CN để khoa học và công nghệ thực sự đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội. Từ thực tế trên, ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết hoạt động KH&CN trong vùng: Xây dựng cơ chế hợp tác tăng cường liên kết hoạt động KH&CN của vùng trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh của mỗi tỉnh và toàn vùng; Xây dựng mô hình liên kết trong hoạt động nghiên cứu và phát triển để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất và sản phẩm phù hợp với đặc thù và thế mạnh của vùng, đảm bảo tính liên kết vùng; Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thực hiện tốt công tác quản lý một số lĩnh vực KH&CN có tính chất đặc thù của vùng; trao đổi cơ sở dữ liệu trong vùng. Cục Công tác phía Nam sẽ làm đầu mối để xây dựng các chương trình liên kết cũng như lên kế hoạch trong việc thực hiện các hoạt động liên kết để những hội nghị giao ban vùng tiếp theo thảo luận những vấn đề đã đặt ra và giải quyết được những gì.

Cuối Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị đã chuyển giao cờ luân lưu cho đại diện tỉnh Sóc Trăng, đơn vị sẽ tổ chức Hội nghị Giao ban ngành KH&CN vùng ĐBSCL lần thứ XXVI năm 2020./.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website