Xu thế phát triển Khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Nhận thức và hành động

Ngày 18/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội thảo về “Xu thế phát triển khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Nhận thức và hành động”. Tham dự hội thảo có PGS.TS Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN), ông Văn Công Thới - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ thông tin của Tỉnh Bình Thuận.

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức về các đặc điểm, thời cơ, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và những định hướng phát triển công nghệ thông tin trước ngưỡng cửa cuộc cách mạng này ở Việt Nam. Cách mạng công nghiệp thế hệ 4.0 là xu hướng kết hợp giữa các hệ thống thực tế ảo, Internet kết nối vạn vật (IoT) và các hệ thống kết nối Internet (IoS). Những công nghệ mới này sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến mọi luật lệ, mọi nền kinh tế, mọi ngành công nghiệp; đồng thời, cũng thách thức ý niệm của chúng ta về vai trò thực sự của con người. Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu mà Việt Nam phải hướng đến để theo kịp các nước phát triển trên thế giới. Do vậy, tháng 5/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho sự tăng tốc phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. Qua đó, có thể thấy lãnh đạo Chính phủ đặc biệt coi trọng vấn đề này, xác định đây là thời cơ để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh các nội dung như: Những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chiến lược và chính sách công nghiệp của một số nước; cách tiếp cận của nước ta với Cách mạng công nghiệp 4.0... Hội thảo cũng giới thiệu công nghệ, giải pháp tiên tiến trong nước, quốc tế để nâng cao nhận thức về các đặc điểm, thời cơ, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời chủ động tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng này.

Các đại biểu cũng đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm định hướng phát triển, đưa ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền với yêu cầu của từng ngành, đơn vị trong thời gian tới. Theo đó, các ngành chức năng cần tiếp tục ưu tiên xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công nghệ thông tin; đặc biệt, là đảm bảo an toàn an ninh, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin một cách thường xuyên và đồng bộ, tăng cường liên kết doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu./.

 Nguồn Cục công tác phía Nam

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website