News & EventsNews & Events - RSS

Viet Nam, Laos seek to boost digital economy via innovation cooperation

Viet Nam, Laos seek to boost digital economy via innovation cooperation

A workshop on promoting technology and innovation cooperation between Viet Nam and Laos to serve the development of digital economy in the two countries took place in Hanoi on December...

S&T CategoriesS&T Categories - RSS

Working with Saigon Brewery Nguyen Chi Thanh on Program of Eco Innovation Consoling (Eco-Innovation 2014)

Working with Saigon Brewery Nguyen Chi Thanh on Program of Eco Innovation Consoling (Eco-Innovation 2014)

Morning of July 01, 2014, Director General of National Agency for Southern Affairs (NASA) Vu Van Khiem and the expert teams of innovation consulting group NemoICG (South Korea) had a...

International CooperationInternational Cooperation - RSS

Conference seeks ways to develop scientific, technological and innovation potential

Conference seeks ways to develop scientific, technological and innovation potential

Deputy Prime Minister Tran Luu Quang on December 28 asked the Ministry of Science and Technology (MOST) to perfect institutions and legal policies, creating corridors for the development of science...

Exchange and TrainingExchange and Training - RSS

Các công cụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc dễ dàng tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ giới thiệu một số công cụ tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp (KDCN), tra cứu nhãn hiệu như sau: 1. Công cụ tra cứu sáng chế Công cụ tra cứu sáng chế là công cụ giúp người dùng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến...

NotificationNotification - RSS

Image libraryImage library - RSS