S&T CategoriesS&T Categories - RSS

Working with Saigon Brewery Nguyen Chi Thanh on Program of Eco Innovation Consoling (Eco-Innovation 2014)

Working with Saigon Brewery Nguyen Chi Thanh on Program of Eco Innovation Consoling (Eco-Innovation 2014)

Morning of July 01, 2014, Director General of National Agency for Southern Affairs (NASA) Vu Van Khiem and the expert teams of innovation consulting group NemoICG (South Korea) had a...

Exchange and TrainingExchange and Training - RSS

Các công cụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc dễ dàng tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ giới thiệu một số công cụ tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp (KDCN), tra cứu nhãn hiệu như sau: 1. Công cụ tra cứu sáng chế Công cụ tra cứu sáng chế là công cụ giúp người dùng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến...

NotificationNotification - RSS

Image libraryImage library - RSS