Chuyên mục KH&CNChuyên mục KH&CN - RSS

Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giải pháp đưa nhanh KH,CN&ĐMST thúc đẩy phát triển KT-XH ở các địa phương.

Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giải pháp đưa nhanh KH,CN&ĐMST thúc đẩy phát triển KT-XH ở các địa phương.

Hội nghị Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) toàn quốc năm 2023 đã được Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức tại thành...