Hoạt động của cụcHoạt động của cục - RSS

Chuyển đổi chiến lược doanh nghiệp trong tình hình mới.

Chuyển đổi chiến lược doanh nghiệp trong tình hình mới.

Ngày 23/4, Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học công nghệ phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF)...

Thông báoThông báo - RSS