Hoạt động của cụcHoạt động của cục - RSS

Hệ thống lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời

Hệ thống lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời

Ngày 13/01/2022, Ban chủ nhiệm dự án ViWAT Operation xây dựng hệ thống cấp nước uống cho khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, phối hợp với...

Chuyên mục KH&CNChuyên mục KH&CN - RSS

Đồng Tháp: Chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 17/8/2021 tại kỳ họp thứ 2 khoá X, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2021. Các hoạt động khoa học và công nghệ khuyến khích thực hiện bao gồm hoạt...

Hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế - RSS

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia

Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2021 tập trung vào mục tiêu giới thiệu kinh nghiệm phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số, Cổng dịch...

Thông báoThông báo - RSS