TP.HCM thực hiện tốt Đề án 06, chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh

Chiều 12/5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP.HCM…Chủ trì Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố. 

Thiếu tướng Lê Hồng Nam và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” cho các cá nhân xuất sắc.

ĐỀ ÁN 06 GẮN LIỀN LỢI ÍCH QUỐC GIA, NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP.HCM (Đề án 06) là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp. 

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, việc triển khai Đề án 06 phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với Chương trình chuyển đổi số của TP.HCM.

"Việc triển khai Đề án 06 phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ..."
Ngoài ra, Đề án 06 cũng góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên rất nhiều lĩnh vực, đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại… 

Báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Đề án 06, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, mặc dù thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 2 năm qua, Công an TP.HCM cùng với sở ban ngành, quận huyện, TP.Thủ Đức đã nỗ lực thực hiện Đề án 06. Đến nay, 22/22 UBND cấp huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, 312/312 UBND cấp xã, 1.988 khu phố (ấp), 2.034 tổ dân phố đã thành lập tổ công tác và đề ra kế hoạch, phương hướng, lộ trình để triển khai thực hiện những nhiệm vụ của Đề án 6. Về kết quả thực hiện, có 25 dịch vụ công thiết yếu, 11 dịch vụ công trực tuyến có liên quan đến nghiệp vụ của Công an Thành phố.

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định, Công an thành phố là đơn vị công an đầu tiên trong cả nước xây dựng và đưa vào khai thác Cổng dịch vụ hành chính công của Công an TP.HCM (địa chỉ truy cập congdvc.catphcm.bocongan.gov.vn) với 162 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 thuộc 11 lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng xây dựng và ban hành Quyết định đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố gắn với quy định về khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác cải cách hành chính; xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015 đối với 132 thủ tục hành chính trong nội bộ tại các lĩnh vực tham mưu, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tài chính, hậu cần... 

Hiện nay, Công an TP.HCM đang thành lập các tổ công tác phối hợp với các sở ngành có liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá nguồn nhân lực, thực trạng đường truyền phục vụ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn nhằm tập hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để phối hợp các bộ ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện những nhiệm vụ được giao của Đề án 06.

TP.HCM ĐI ĐẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 cũng có một số đề xuất, kiến nghị, trong đó đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đảm bảo duy trì đường truyền kết nối hệ thống mạng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoạt động ổn định, tốc độ truy xuất, tra cứu thông tin nhanh, chính xác đảm bảo cho việc khai thác, chia sẻ thông tin, giải quyết thủ tục. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức khẳng định: Đề án 06 có vai trò quan trọng đối với chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, TPHCM đã có sự chủ động và triển khai Đề án, đạt được một số kết quả bước đầu. TP.HCM cùng các tỉnh thành trên cả nước đã rất khẩn trương thực hiện các bước để đưa Đề án này vào triển khai một cách hiệu quả nhất.

Việc ra mắt Ban chỉ đạo Đề án 06 được xem là dấu mốc quan trọng để tăng tốc phối hợp cùng với các bộ, ngành thực hiện thành công đề án quan trọng này. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn TP.HCM sẽ là địa phương đi đầu thực hiện thành công Đề án 06. Việc thực hiện tốt Đề án, còn góp phần hoàn thành việc chuyển đổi số của thành phố và đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. 

 

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết việc triển khai Đề án tại TP.HCM và đề nghị các sở ngành quận huyện, TP.Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM thực hiện tốt Đề án. Tiếp tục phấn đấu và hoàn thành chỉ tiêu của Đề án đáp ứng đúng tiến độ và yêu cầu kế hoạch của UBND TP.HCM đề ra.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Công an TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân để có sự phối hợp thực hiện tốt Đề án. Tiếp tục hoàn thiện kết nối đường truyền để khai thác dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tại Hội nghị, UBND TP.HCM ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Trưởng ban; 2 Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức và Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam. Ban chỉ đạo còn 4 Phó Trưởng ban là Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế và 20 thành viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố. 

Được biết, Công an TP.HCM là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, TP.Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả Đề án. Đồng thời tham mưu, xây dựng nội dung, chương trình công tác triển khai Đề án phù hợp các điều kiện và quy định pháp luật trong từng giai đoạn.

Thành ủy TP.HCM