IoT Innovation Hub: Hướng đến mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam

Ngày 10/4/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Ericsson (Thụy Điển) tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo về Internet Vạn Vật (IoT Innovation Hub) đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Trung tâm được Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đặt kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở quan trọng cho nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, IoT Innovation Hub sẽ có các hoạt động đào tạo nhân lực và hỗ trợ công tác R&D cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời góp phần nâng cao năng lực và thúc đẩy tiến độ tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam thông qua các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân và các đơn vị nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Tại lễ ra mắt Trung tâm, nhấn mạnh đến vai trò của Trung tâm trên diện rộng là “sẽ góp phần xây dựng nền tảng cho hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho rằng: “Việc làm chủ và khai thác các công nghệ nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như IoT sẽ góp phần tạo ra cơ hội cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, vượt lên trong một số ngành và lĩnh vực kinh tế xã hội”. Do đó, ông kỳ vọng, “Trung tâm sẽ trở thành điểm kết nối và cung cấp nền tảng sáng tạo, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tạo môi trường cho các bạn trẻ học hỏi những xu hướng mới nhất về IoT trên thế giới