Thư mời Hội thảo ngày 15/4/2022: “Giải pháp liên kết hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại các tỉnh thành phía Nam”

Trong những năm gần đây, đổi mới sáng tạo đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp để nâng cao năng lực canh tranh, phục hồi sau đại dịch Covid-19 và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ (CPN) giao đơn vị trực thuộc là Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Giải pháp liên kết hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại các tỉnh thành phía Nam” nhằm trao đổi, thảo luận và đề ra các giải pháp thiết thực phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phát triển năng lực đổi mới sáng tạo. Thông tin hội thảo cụ thể như sau:

Cục Công tác phía Nam trân trọng kính mời Quý Đại biểu quan tâm sắp xếp thời gian tham dự hội thảo nêu trên. Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần quan trọng trong việc tổ chức hội thảo được thành công và hiệu quả.

Quý Đại Biểu vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hội thảo với Ban tổ chức trước ngày 13/04/2022 theo địa chỉ: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN, CPN – Điện thoại: 0909002238 (Ms. Kim Minh), email: minhttk@gmail.com. Hoặc đăng ký tham dự qua link: https://bitly.com.vn/c2plpx hoặc scan QR Code