Đại hội Chi đoàn Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2019 - 2022

Ngày 12/8/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi đoàn Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2022 và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo Chi đoàn.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chi bộ, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, của Ban chấp hành Đoàn Bộ và sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất trong hành động của đoàn viên, Chi đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ I, các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đều đạt, vượt chỉ tiêu. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống được chú trọng với nhiều nội dung phong phú; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai sôi nổi, thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Lê Minh Khánh, Phó Bí thư Chi bộ Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam thời gian tới Chi đoàn cần định hướng hoạt động đoàn bám sát nhiệm vụ chuyên môn của Cục, là đầu mối tập hợp và đoàn kết các đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị của Bộ ở khu vực phía Nam, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo môi trường giao lưu tăng cường kết nối, phối hợp giữa các đơn vị.

Thay mặt Chi bộ Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN, đồng chí Trương Minh Ngọc - Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh, phụ trách Chi đoàn Cục Công tác phía Nam đã có lời phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí đánh giá cao những đóng góp của Chi đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như phong trào đoàn thể và nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong phát triển đội ngũ cán bộ trẻ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tại khu vực phía Nam. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, các đoàn viên tiếp tục phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Về phía Đoàn Thanh Niên, đồng chí Lê Vũ Tiến, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ KH&CN đã biểu dương những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi đoàn cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, trong đó chú trọng việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những hình thức thiết thực; đầu tư nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn; triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tạo điều kiện để ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại cơ quan.

Đồng chí Huỳnh Văn Tùng, Chủ tịch Công đoàn Cục Công tác phía Nam - Bộ KH&CN đôi lời chia sẻ về tổ chức công đoàn thường xuyên chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên. Để đoàn viên tin tưởng, gắn bó với công đoàn. Lấy lợi ích là nhiệm vụ quan trọng để tập hợp thu hút người lao động. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả của công đoàn trong tình hình đất nước đang phát triển.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chi bộ, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, của Ban chấp hành Đoàn Bộ và sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất trong hành động của đoàn viên, Chi đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ I, các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đều đạt, vượt chỉ tiêu. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống được chú trọng với nhiều nội dung phong phú; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai sôi nổi, thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Bí thư, Phó bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 là những đồng chí có đủ năng lực, nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Chi bộ, Đoàn cấp trên giao phó. 

Đại hội Chi đoàn Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2019-2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ mới với lòng nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm cao hứa sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp Chi đoàn Cục, dẫn dắt Chi đoàn tiếp tục vững bước trong công cuộc đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với sự tín nhiệm của các đoàn viên và sự tin cậy của Chi bộ, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Đoàn bộ và các đoàn viên Chi đoàn./.