Cục Công tác phía Nam tổ chức kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18/5/2020, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam với sự tham gia toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, Phó Cục trưởng Lê Minh Khánh đã có lời phát biểu chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN, động viên thế hệ trẻ tuyên truyền phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển của đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN, và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tổ chức tiết kiệm, thiết thực, quán triệt thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đồng Chí Lê Minh Khánh nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, Cục Công tác phía Nam tiếp tục thực hiện chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên, Công đoàn Cục Công tác phía Nam cũng đã tổ chức một số hoạt động giao lưu, gặp mặt, trao đổi học tập với các chuyên gia, cán bộ ngành KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh.