ĐẠI HỘI CHI BỘ CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM – BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 -2022

Sáng ngày 09/6/2020 tại Cục Công tác phía Nam, chi bộ Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN đã tổ chức trọng thể đại hội chi bộ lần V nhiệm kỳ 2020 -2022 với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thái Hùng – Phó Bí thư Đảng bộ các cơ quan Bộ KH&CN tại Tp. Hồ Chí Minh cùng toàn thể tất cả các đảng viên thuộc chi bộ Cục Công tác phía Nam.

Đồng chí Phạm Xuân Đà phát biểu khai mạc Đại hội.

 Sau khi phát biểu khai mạc của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Phạm Xuân Đà, Bí thư chi bộ nhiệm kì 2017-2020, đại hội đã được nghe đồng chí Lê Minh Khánh, phó bí thư chi bộ nhiệm kì 2017-2020 trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo nêu bật những kết quả mà chi bộ Cục Công tác phía Nam đã đạt được về phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sinh hoạt Chi bộ và triển khai tốt các Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng ; quan tâm, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương; tập trung nâng cao hiệu qua công tác tham mưu, cải tiến sáng tạo, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2022, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Nguyễn Thái Hùng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Hùng, Phó bí thư đảng bộ Khối các cơ quan Bộ KH&CN tại Tp. Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Cục Công tác phía Nam, ghi nhận những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, đặc biệt là tinh thần đoàn kết trong chi bộ, quần chúng. Sau khi chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác Đảng, công tác điều hành chuyên môn, đồng chí cũng đề nghị Chi bộ Cục Công tác phía Nam tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu cũng như Việt Nam đang thực hiện những bước đi đầu tiên trên chặng đường đổi mới sáng tạo.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, đã phát biểu lĩnh hội và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thái Hùng trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ban chấp hành chi bộ Cục Công tác phía Nam nhiệm kỳ 2020-2022

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Cục Công tác phía Nam nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN