Cục Công tác phía Nam làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương để thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Từ nhu cầu thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và cộng đồng, phát triển các sáng kiến, ý tưởng phục vụ thành phố thông minh tại khu vực phía Nam, mới đây, Cục Công tác phía Nam đã có buổi trao đổi, làm việc với Sở KH&CN Bình Dương tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những nội dung về liên kết vùng và kết nối doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương; thông tin về các hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và các đơn vị quản lý khoa học trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bình Dương, trong đó chủ yếu về các khó khăn và vấn đề cần hỗ trợ cho các hoạt động nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Dương đã giới thiệu Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương. Đây là nơi cung cấp không gian, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng, phòng thí nghiệm chế tạo phục vụ phát triển cộng đồng sáng tạo. Đồng thời đây cũng là nơi tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, huấn luyện, trải nghiệm, các chương trình giáo dục theo định hướng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) và các chương trình đào tạo khác gắn với việc phát triển hệ sinh khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phát triển thành phố thông minh; hỗ trợ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, liên kết với các vườn ươm trong và ngoài tỉnh để thực hiện ươm tạo dự án khởi nghiệp; Hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh sinh viên; Hỗ trợ không gian, tiện ích cho các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động, sự kiện phục vụ công tác quản lý nhà nước,….

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Xuân Đà - Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ KH&CN cho rằng, đây là cơ hội phát triển các hoạt động liên kết vùng, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ tại đây. Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam cũng đề xuất một số hoạt động hợp tác, liên kết giữa Cục phía Nam với Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương.

Hiện  nay,  tại  Vùng  Đông Nam Bộ  hầu hết các chương trình KH&CN đã được triển khai thực hiện dưới các hình thức cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng, tập trung  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  tăng cường  hoạt  động  KH&CN  như: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu  tư  vào  hoạt  động  KH&CN; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình  nâng  cao  năng  suất  và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa; Chương trình phát triển thị trường KH&CN. 

Nhận thấy đây là cơ hội rất tốt cho việc thúc đẩy hoạt động liên kết vùng thông qua Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Sở KH&CN Bình Dương cùng Cục công tác phía Nam – Bộ KH&CN đã thống nhất một số hoạt động phối hợp: Liên kết trong đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN; Liên kết và phối hợp trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng; Liên  kết  khởi  nghiệp  ĐMST: Phát triển năng lực ĐMST, thúc đẩy liên kết cộng đồng khởi nghiệp. Các doanh nghiệp ĐMST là lực lượng trung  tâm  được hỗ trợ hình thành và phát triển trong một hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh và Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương là một nơi rất tốt để phát triển lĩnh vực này; Liên kết và phối hợp thông tin, truyền thông hoạt động KH&CN.

Kết thúc phiên làm việc, ông Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Dương khẳng định sẽ tạo điều kiện mọi mặt và đồng hành cùng Cục Công tác phía Nam để thúc đẩy mô hình liên kết vùng trong lĩnh vực KH&CN đặc biệt là tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung./.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN