Đoàn Công tác của Cục Công tác phía Nam làm việc tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang

Thực hiện nhiệm vụ cũng như triển khai nhiệm vụ cấp Bộ về  “Nghiên cứu xác định mô hình liên kết đổi mới sáng tạo có hiệu quả tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ để nhân rộng và đề xuất chính sách” nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, trong ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2020, đoàn công tác của Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học & Công nghệ do Cục trưởng Phạm Xuân Đà làm trưởng đoàn cùng với đại diện các phòng ban, trung tâm của Cục đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Buổi làm việc với sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp

Tại tỉnh Đồng Tháp, Đoàn đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ, tại đây Đoàn đã được nghe đồng chí Trần Thanh Liêm, giám đốc Sở trình bày về một số hoạt động tiêu biểu của Sở trong năm 2020 liên quan đến các hoạt động triển khai đề tài dự án, các mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bên cạnh đó Sở KH&CN cũng chia sẻ một số khó khăn liên quan đến doanh nghiệp khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng ....

Tiếp đến vào ngày 26/11/2020, Đoàn công tác đã đến làm việc với công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn và Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời – Thuộc Tập Đoàn Lộc Trời để tìm hiểu các hoạt động liên kết và thúc đẩy hiệu quả hoạt động đổi mối sáng tạo, KH&CN tại đơn vị, Đoàn cũng đã ghi nhận lại một số khó khăn vướng mắc để đưa ra các giải pháp hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp và đề xuất địa phương hoặc trung ương các chương trình hỗ trợ thúc đẩy hoạt động ĐMST thực tế và phù hợp. Chiều cũng ngày, Đoàn cũng đến làm việc với Trường Đại học An Giang là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn công tác đã đi tham quan cơ sở vật chất: phòng thí nghiệm để  phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học...Buổi làm việc đã kết thúc trong không khí cởi mở, chân tình