Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nội dung trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021

“Hội nghị nhìn thẳng các vấn đề còn bất cập trong triển khai công việc, nhận định dự báo các tác động từ dịch Covid-19 trong 6 tháng cuối năm từ đó đánh giá 5 nội dung quan trọng đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, chỉ rõ 5 nội dung trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021”

Ngày 30/7/2021, Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt “Sơ kết công tác 6 năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021”

Hội nghị đặt ra câu hỏi lớn “Duy trì hay Thay đổi?” làm chủ điểm trọng tâm để đại biểu tham dự tập trung thảo luận, từ đó cùng nhau đánh giá các điểm làm được, các vấn đề còn tồn tại, thách thức. Dự báo, nhận định tình hình 6 tháng cuối năm 2021, thống nhất giải pháp và quyết tâm về đích thành công năm 2021.

Báo cáo đề dẫn nêu rõ các nội dung phương hướng công tác năm 2021 được Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 đề ra, từ đó các đơn vị, bộ phận có căn cứ đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2021, những vấn đề đã làm theo kế hoạch, những vấn đề phát sinh. Phân tích tình hình bối cảnh năm 2021 và nhận định 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo cũng đặt ra các câu hỏi định hướng thảo luận cho Hội nghị, từ đó đánh giá các nội dung trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2021. 

Đại biểu đại diện các đơn vị, bộ phận trực thuộc trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị, các báo cáo tập trung phân tích tình hình, đánh giá hoạt động, dự báo các tác động từ dịch Covid-19, nêu rõ các điểm tích cực, mặt hạn chế từ đó đưa ra các mục tiêu công tác 6 tháng cuối năm và cả năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động mạnh từ dịch bệnh Covid-19 tại phía Nam, Cục cũng đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động kết nối, hợp tác liên kết như: Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Cục Công tác phía Nam; phối hợp với Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Advantech tổ chức cuộc thi Ứng dụng thông minh AIoT mang tên “InnoWorks 2021”; kết hợp với Đại học Tài chính Tp. Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức thành công Hội nghị khoa học quốc gia; phối hợp với STIC Thượng Hải, Trung Quốc tổ chức thành công Hội thảo năng lượng xanh; Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động phối hợp với SSH Hàn Quốc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo khu vực phía Nam. Xây dựng trình Bộ đúng thời hạn Dự toán ngân sách Nhà nước 2022 và kế hoạch ngân sách Nhà nước 2022. Chủ động điều chỉnh các kế hoạch ngoài chương trình để thích ứng với tình hình mới, giám sát, đôn đốc các hoạt động KH&CN triển khai năm 2021. Lãnh đạo Cục và các tổ chức chính trị xã hội đã luôn quan tâm, động viên CBCCVC, NLĐ trong đơn vị trước những khó khăn do hệ quả từ tình hình dịch Covid-19 đang tác động đến đời sống từ gia đình.

Trên cơ sở nhận định, dự báo tình hình từ nay đến hết năm 2021, đặc biệt quan tâm đến tác động của dịch bệnh Covid-19, Hội nghị thống nhật tập trung triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 : Quyết liệt tổ chức để cán bộ sớm nhất tiếp cận vắc xin phòng Covid-19; tiếp tục kiểm soát tình huống Fn; Quan tâm đời sống cán bộ khi dịch bệnh còn tiếp tục phức tạp hơn và kéo dài; Tập trung, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và tác vụ văn phòng, điều hành; Quyết tâm triển khai thành công nội dung kế hoạch chỉ tiêu ngân sách Nhà nước 2021; trong đó ưu tiên kế hoạch phân bổ ngân sách; chương trình của Bộ KH&CN; một số chương trình kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị, bộ phận và Tiếp tục nâng cao công tác quản trị cơ sở vật chất, trong đó hoàn thành một số hạng mục bảo trì, bảo dưỡng, xây dựng, nâng cấp công trình, xây dựng nguyên tắc quản trị đồng bộ tại các Trụ sở do Cục quản lý.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam