Tập huấn trực truyến triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc

Thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về xây dựng chính phủ điện tử, đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý và điều hành, Bộ KH&CN đã xây dựng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành mới. Ngày 2/7/2021, Cục Công tác phía Nam đã triển khai tập huấn bằng hình thức trực truyến. Tại buổi tập huấn, công chức được hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc của Bộ. Đồng thời thảo luận, giải đáp các vướng mắc liên quan đến sử dụng hệ thống, xử lý hồ sơ,...

Việc vận hành ứng dụng điều hành văn bản của Bộ là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình trao đổi Văn bản điện tử và chỉ đạo điều hành, tạo môi trường làm việc điện tử, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với cải cách hành chính, hướng đến Chính phủ điện tử. Hệ thống tích hợp, ứng dụng sử dụng Chứng thư số chuyên dùng, chữ  ký số trên các văn bản thông thường, phản hồi văn bản theo đúng quy định của Bộ.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam