Thúc đẩy hợp tác với Viện Công Nghệ Công Nghiệp Hàn Quốc (KITECH)

Ngày 26/01/2022, ông BYUN KI JUNG giám đốc Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) đến thăm và làm việc với Cục Công tác phía Nam nhân dịp ông BYUN KI JUNG đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

Ông BYUN KI JUNG chia sẻ những thông tin về kế hoạch đề xuất hợp tác giữa KITECH và ASAMOST trong năm mới 2022, mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với ASAMOST ngày càng chặt chẽ và sâu sắc hơn trong dài hạn, hỗ trợ và làm cầu nối cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam về các hoạt động khoa học và công nghệ như tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn đổi mới sáng tạo, giới thiệu công nghệ mới và chuyển giao công nghệ .... Sau khi trao đổi thảo luận về định hướng phát triển của hai bên, KITECH sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức tại Việt Nam.

Bên cạnh đó Cục đề xuất KITECH hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng suất chất lượng và tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như hỗ trợ các địa phương theo từng ngành nghề dựa theo đặc thù của từng khu vực cũng như hình thành các nền tảng thực tế ảo để giới thiệu các công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc.

Buổi gặp mặt kết thúc với sự cam kết của hai đơn vị trong việc thực hiện các kế hoạch trong năm 2022.

Phòng Hợp tác và phát triển tiềm lực KH&CN.