Đồng Tháp: Xây dựng và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 13/12, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ KH&CN, Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi tập huấn “Xây dựng và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo”.

Với định hướng xây dựng và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng; Sở Khoa học và Công nghệ kỳ vọng thông qua buổi tập huấn, các cơ quan quản lý, cơ quan, đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp và các doanh nghiệp có thêm những thông tin, kiến thức bổ ích nhằm hỗ trợ ngày một tốt hơn cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Tỉnh nhà.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe các diễn giả trình bày các nội dung như: hướng dẫn tạo lập tài sản trí tuệ trong tổ chức doanh nghiệp; quản trị, phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp,… cũng như giải đáp các thắc mắc của các đại biểu về các vấn đề trong việc tạo lập, phát triển tài sản trí tuệ.

Thông qua buổi tập huấn với những nội dung hết sức cụ thể, thiết thực và gắn với doanh nghiệp, kỳ vọng sẽ có thêm những công cụ hữu ích giúp nâng cao hoạt động đổi mới trong tổ chức, doanh nghiệp; định hướng phát triển thị trường cho sản phẩm đặc sản địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số; đặc biệt là việc xây dựng và quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp;… từ đó góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp.