Nâng cao trình độ quản lý KH&CN

Ngày 23/1/2015, Cục Công tác phía Nam tổ chức buổi hội thảo seminar nội bộ về Quản lý Nhà nước về KH&CN và những điểm mới của Luật KH&CN sửa đổi năm 2013. 

 

PGS.TS Vũ Văn Khiêm – Cục trưởng đã có buổi thuyết trình nêu lên vị trí, vai trò quan trọng của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội và sự cần thiết của công tác quản lý nhà nước KH&CN, và nêu các yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kỹ năng của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về KH&CN, bổ sung kiến thức về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Khoa học và Công nghệ. Đặc biệt nhấn mạnh các điểm mới của Luật KH&CN năm 2013 có hiệu lực từ tháng 1/2014 như:

1-Chính sách sử dụng và đãi ngộ cán bộ KH&CN: Ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trẻ tài năng. 

2-Cơ chế quỹ: Quản lý và sử dụng  NSNN cho nghiên cứu khoa học thông qua quỹ phát triển KH&CN quốc gia, và các quỹ phát triển KH&CN các bộ, tỉnh. Nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt lúc nào thì được cấp kinh phí và triển khai thực hiện ngay.

3-Cơ chế đặt hàng: mục tiêu của nghiên cứu là những vấn đề thực tiễn, tránh được tình trạng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu nằm lưu trong tủ mà không đến với thực tiễn. Khi được đặt hàng,  nhà khoa học phải có trách nhiệm hoàn thành mục tiêu, sản phẩm nghiên cứu và bàn giao kết quả cho Tổ chức KHCN đã đặt hàng.

4-Cơ chế khoán: cho phép quản lý và sử dụng kinh phí theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng mà bỏ qua lối quản lý hành chính, thanh quyết toán theo năm kế hoạch, vừa phức tạp, nhiêu khê, chiếm quá nhiều thời gian công sức của nhà khoa học và cả nhà quản lý.

Tại seminar đã thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan, với các câu hỏi thiết thực và đã được PGS.TS Vũ Văn Khiêm giả đáp. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm nâng cao trình độ quản lý về KH&CN cho tập thể CBCC của Cục.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN

Thông báoThông báo - RSS