Hội thảo Quản lý công nghệ

Sáng ngày 30/1/2015, Cục Công tác phía Nam tổ chức buổi hội thảo nội bộ, Ths Phạm Ngọc Minh – Phó Cục trưởng đã có buổi thuyết trình về Quản lý công nghệ

Tại buổi hội thảo, Đ/c Phạm Ngọc Minh đã giới thiệu chung về vai trò của công nghệ đối với phát triển kinh tế đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặt biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Ths Phạm Ngọc Minh nêu rõ chức năng, trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ, trình bày các chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ và các chương trình hỗ trợ của nhà nước nhằm đổi mới công nghệ ở Việt Nam.

Buổi hội thảo đã có những trao đổi sôi nổi và thiết thực các vấn đề liên quan đến công tác quản lý công nghệ giữa người trình bày với các đại biểu tham dự.

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Vũ Văn Khiêm cho rằng việc tổ chức hội thảo sinh hoạt nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về KH&CN, và đây sẽ là hoạt động thường xuyên của Cục.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN