Khóa Tập huấn bồi dưỡng kiến thức thị trường Khoa học Công nghệ

Trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến ngày 30/9/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Cục Công tác phía Nam) Bộ KH& CN tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức phát triển thị trường Khoa học và công nghệ cho các cán bộ quản lý khoa học và công nghệ. Khóa học đã được 60 học viên tham dự là các lãnh đạo, trưởng phó phòng và chuyên viên đến từ các Sở, Ban, Ngành địa phương và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở khu vực phía Nam. Đồng chí Phạm Xuân Đà (Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam) đã khai giảng khóa tập huấn với lời chúc thành công cho toàn bộ học viên.

Với sự giảng dạy nhiệt tình của đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, Anh Nguyễn Văn Trúc – GĐ Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ và Anh Lương Văn Thường lãnh đạo phòng phát triển thị trường công nghệ - Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đã truyền tải cho các học viên cập nhật những những kiến thức pháp luật về thị trường KH&CN, hướng dẫn quy định trình tự, thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng NSNN, kỹ năng tư vấn môi giới chuyển giao công nghệ, cách thức xây dựng đề án phát triển thị trường công nghệ và doanh nghiệp Khoa học và công nghệ.

Đây là một trong những hành động thiết thực phục vụ cho Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hỗ trợ cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan ngày càng chuyên môn hóa.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.