Sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn thanh niên; kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh;Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nề nếp, nhất là các đoàn viên thanh niên;Nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức của người Đảng viên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Ngày 11/5/2017 Chi bộ Cục Công tác phía Nam đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2017: “học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Bến Nhà Rồng – Khu lưu niệm Bác Hồ.

Buổi sinh hoạt đã mang lại kết quả tích cực và ý nghĩa cho các Đảng viên và đoàn viên thanh niên với các nội dung:

  • Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Chụp hình lưu niệm.
  • Nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp, xem phim tư liệu những giây phút cuối đời của chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Thảo luận chuyên đề.

                                                                                                Nguồn: Cục Công tác phía Nam.