Xã hội hóa các nguồn lực đầu tư hoạt động KH&CN tại khu vực phía Nam- thực trạng và giải pháp

Ngày 14/7/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi hội thảo ”Xã hội hóa các nguồn lực đầu tư hoạt động KH&CN tại khu vực phía Nam-thực trạng và giải pháp ”.

Tham dự buổi hộ thảo có Ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN; Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN Tp. Hồ Chí Minh; Ông Tạ Doãn Trịnh, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách KH&CN; cùng các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam.

Ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Phạm Xuân Đà chia sẻ “Trong 5 năm qua, các chính sách KH&CN đã được nhà nước ban hành tương đối đầy đủ, tuy vậy việc ứng dụng vào thực tế đang gặp nhiều khó khăn trong các vấn đề về chính sách, cơ chế, nhân lực và các yếu tố khác. Chính vì vậy, thông qua buổi hội thảo này Bộ KH&CN nói chung, Cục Công tác phía Nam nói riêng hi vọng với đặc thù khu vực phía Nam là khu vực năng động, có các mô hình tiên tiến, các vị đại biểu tham dự buổi hội thảo hôm nay có thể đưa ra một số đề suất, sáng kiến, kiến nghị để áp dụng vào thực tế, áp dụng vào chính sách và những mô hình cụ thể, từ đó ứng dụng triển khai trên Toàn Quốc... Nhân buổi hội thảo này, Bộ KH&CN muốn lắng nghe các khó khăn doanh nghiệp, chính sách có những thuận lợi và khó khăn gì? Mong các đại biểu cho ý kiến về việc đầu tư cho các hoạt động KH&CN nói chung, đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nói riêng như thế nào? Khởi nghiệp ra sao?”

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày và cùng nhau thảo luận về các chủ đề “Cơ chế đối tác công-tư: Giải pháp thúc đẩy xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho KH&CN”; “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong doanh nghiệp”; “Các giải pháp huy động nghiên cứu và phát triển của Viện/trường phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ”.  Với chủ đề “Xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của Tp.Hồ Chí Minh” Ông Nguyễn Kỳ Phùng cho biết -Nhằm hiện thực hóa vai trò động lực phát triển của KHCN trong thực hiện tầm nhìn xây dựng Tp.HCM trở thành thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Thành phố đã ban hành nhiều chương trình KHCN và đổi mới sáng tạo như Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020; Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở. Trong năm 2017 và giai đoạn sắp tới, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ KHCN đã đề ra nhằm tăng cường và phát huy hơn nữa các nguông lực xã hội cho KHCN, giúp các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đẩy nhanh quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đổi mới sáng tạo và giúp cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ngày cáng phát triển mạnh mẽ.                

Cuối buổi hội thảo, các đại biểu đến từ các đơn vị KH&CN khu vực phía Nam cũng như các doanh nghiệp, trường viện đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị. Một trong số đó là phát triển, đẩy mạnh hợp tác công – tư, nâng cao vai trò của doanh nghiệp và các tổ chức KH&CN ngoài công lập.Đại diện nhiều đơn vị, tổ chức tham dự hội thảo cho rằng nếu không cởi trói được cho các doanh nghiệp thì việc xã hội hóa các nguồn lực đầu tư hoạt động KH&CN không thể có hiệu quả.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.